Chương trình đào tạo hội nhập nhân viên mới của tập đoàn Phú Quý

27/04/2018 - Tin tập đoàn

Với đà phát triển của một Tập đoàn VBĐQ hàng đầu tại Việt Nam, vấn đề chất lượng tuyển dụng nhân sự tại Phú Quý luôn đòi hỏi sự đầu tư kĩ lưỡng từ phía các phòng ban liên quan. Để hướng dẫn - đào tạo và nâng cao tinh thần làm việc cho các nhân sự mới gia nhập tập đoàn, chương trình đào tạo hội nhập do Phú Quý tổ chức đã diễn ra vào cuối tháng 04/2018. Hình thức đào tạo này sẽ là hoạt động thường niên sau mỗi đợt tuyển dụng của Phú Quý.