14/9: Vàng tăng nhẹ trở lại sau khi sụt nhanh lúc mở phiên