20/10 – Phú Quý tri ân khách hàng với món quà đặc biệt