4 hành động ‘đốn tim’ nửa kia trong ngày Valentine