Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương hồng vừa lập kỷ lục đấu giá tại Sotheby's | Tập đoàn Phú Quý

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương hồng vừa lập kỷ lục đấu giá tại Sotheby's