Chopard giới thiệu dự án hợp tác với rihanna, ra mắt BST "Rihanna ♥ Chopard"