[CÔNG BỐ & TRAO GIẢI] MINIGAME "LỜI YÊU THƯƠNG CHƯA NÓI”