Đầu tuần, giá vàng vượt ngưỡng 40 triệu đồng mỗi lượng