Diễn biến giá vàng trong nước chuẩn bị cho ngày Vía Thần Tài