Giá vàng hôm nay (1/12/2019): Giá vàng đạt đỉnh 1.500 USD vào năm 2020?