Giá vàng hôm nay 13/2/2020: Quay đầu tăng vọt ngay đầu phiên