Giá vàng hôm nay 24/11/2019: Tuần tới vàng tăng hay giảm?