Giá vàng lại tuột mốc 37 triệu đồng/lượng | Tập đoàn Phú Quý

Giá vàng lại tuột mốc 37 triệu đồng/lượng