Giá vàng miếng lại quay về mốc 36,6 triệu đồng/lượng