Giá vàng sẽ xuyên thủng 1.200USD/oz? | Tập đoàn Phú Quý

Giá vàng sẽ xuyên thủng 1.200USD/oz?