Giá vàng tăng “điên đảo”, người dân hối hả “lướt sóng”