Giá vàng tăng nhẹ đầu tuần | Tập đoàn Phú Quý

Giá vàng tăng nhẹ đầu tuần