Giá vàng tăng vọt lên đỉnh mới, sát ngưỡng 42 triệu đồng/lượng