Giá vàng tăng vọt, nhưng thị trường trong nước vẫn trầm lắng