Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt đi xuống