Giá vàng tiếp tục tăng, co hẹp khoảng cách với thế giới | Tập đoàn Phú Quý

Giá vàng tiếp tục tăng, co hẹp khoảng cách với thế giới