Giá vàng trong nước đạt mốc gần 40 triệu đồng/lượng