Giá vàng vẫn giảm, xuống dưới 36,7 triệu đồng/lượng