GIẢM CÙNG THẾ GIỚI, GIÁ VÀNG XUỐNG DƯỚI 33,9 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG