Khách hàng hân hoan vui sướng khi được Thần Tài Phú Quý đến nhà trao vàng trong ngày vía Thần Tài