MV mới của Taylor Swift: Khi nữ quyền lên ngôi cùng trang sức rắn.