Ngày 05/06: Vàng SJC đi lên trong phiên đầu tuần | Tập đoàn Phú Quý

Ngày 05/06: Vàng SJC đi lên trong phiên đầu tuần