Ngày Thần tài Phú Quý: Lượng sản phẩm bán ra tăng hơn 30% so với năm 2017