Ngày vía Thần tài Tập đoàn Phú Quý mở cửa đón khách từ 6.30 sáng