Người dân xếp hàng mua vàng trong Ngày Vía Thần Tài