Nguyên nhân đẩy vàng tăng là do đồng USD thế giới giảm giá