NHẪN KIM TIỀN PHÚ QUÝ VÀNG 24K - ĐỒNG GIÁ 320k CÔNG CHẾ TÁC