Nhu cầu vàng trang sức ở Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ năm 2008