Phiên 18/07: Vàng SJC nhích nhẹ theo giá vàng thế giới