Phiên 21/07: Vàng SJC nhích nhẹ theo xu hướng thế giới