Phiên cận Tết: Giá vàng duy trì trên mức 37 triệu đồng