PHÚ QUÝ KHAI TRƯƠNG SHOWROOM 329 CẦU GIẤY VÀO NGÀY 16/1/2017.