Phú Quý ra mắt cửa hàng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh