Phú Quý tài trợ chương trình: Phẫu thuật & chữa trị cho trẻ em bị dị tật sọ mặt