Phú Quý thay đổi chính sách bảo hành và thu đổi từ 01/10/2018