PHÚ QUÝ THÔNG BÁO TỔNG ĐÀI CSKH HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG