Sao Hollywood tỏa sáng với trang sức Bulgari tại liên hoan phim Cannes 2017