Tập đoàn Phú quý tặng hàng nghìn cặp vé xem phim CGV cho các cặp đôi dịp Valentine 2018 | Tập đoàn Phú Quý

Tập đoàn Phú quý tặng hàng nghìn cặp vé xem phim CGV cho các cặp đôi dịp Valentine 2018