Tham dự cuộc thi "Sẻ chia My Happiness - Vi vu Nhật Bản cùng người ấy"