Thành viên Phú Quý "cháy hết mình" trong ngày hội Teambuilding và dạ tiệc Mùa xuân 2016