Thị trường vàng 18/12/2018 - Vàng quay lại nhịp tăng