Thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng giá