Thông báo : Tập đoàn VBĐQ Phú Quý thay đổi số tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng