Trang sức Phú QUý đồng hành cùng siêu mẫu Hà Anh trong Event tổ chức ra mắt sách kỷ niệm ngày đính ước của Ông Bà Nội