Vàng chạm ngưỡng 41 triệu, cao nhất trong vòng 6 năm qua